Å-Smedjan

För god formgivning och service

Textruta: Å-Smedjan arbetar mest med beställningsarbeten.

Jag ska försöka att uppdatera fotogalleriet med
nya bilder från arbeten.
Restaureringar

Återskapande av gamla ”Räckhammaren” i Gravendal. Riktning av de gamla ringarna till drivaxeln och nytillverkning av alla järnbeslag till vattenhjulet.

Träarbetet utfördes av ”KnutsHans” Hansson i Lenåsen Rättvik.

 

Nedan i vit ram renovering av 1700-tals kristallkrona.

Renovering och rengöring plus byte av belysning till LED-belysning.

Högbobruks Kyrka Sandviken.